Od července 2012 je každý nástroj, který k nám do firmy dorazí, opatřen datametrixem. Díky tomuto označení je možné nástroj jednoznačně identifikovat a přiřadit. Tímto způsobem je možné zcela sledovat a ověřovat kompletní průběh práce.

Každá nová zakázka je navíc popsána naším zákaznickým číslem, aby bylo možné přesné přiřazení.

Samozřejmě nabízíme našim zákazníkům také individuální popis laserem, dle jejich přání.

Laserem je možné popisovat různé materiály.