Měření je stejně tak důležité jako samotné broušení, vždyť musí být vidět, co se na geometrii má provádět.

Již při konstrukci vám můžeme zhotovit přesný výkres nástroje.  K tomu vám také po nabroušení vystavíme protokol se všemi důležitými a rozhodujícícmi údaji. Také vám můžeme ukázat tvar řezu ve 3D a objektivně ho posoudit a přeměřit.

V souvislosti s tím vás upozorňujeme na velký význam datametrixového kódu. U nás je každý váš nástroj tímto kódem opatřen. Tím můžeme veškerým  nástrojům jednoznačmě přiřadit jednotlivou operaci. Každý měřící protokol je také tímto způsobem propojen s příslušným nástrojem a nemůže být zaměněn. V tomto ohledu jsme první, kdo cestu nástroje jednoznačně sleduje.  Vám, jako našim zákazníkům, můžeme pomocí značení nástrojů, měřícího protokolu a datamatrixového kódu zcela zajistit kvalitu a přesnost geometrie.