Přizpůsobujeme řezné hrany individuálně každému jednotlivému obráběnému materiálu. Tato oprava je opravdu nutná, aby bylo dosaženo optimálního procesu obrábění.

ZAOBLENÍ
Aby bylo možné docílit optimálního výsledku, vybíráme z různých postupů pro daný nástroj ideální řešení. Dáváme pozor i na přesný tvar zaoblení hran, neboť to má při postupu obrábění velký význam..

Buď je možné dobu životnosti prodloužit, nebo snížit.
MIKROŘEZÁNÍ
Mikrořezání je přímo závislé na druhu zaoblení hran, resp. broušené řezné hraně.

Přístrojem GFM na měření řezných hran tuto přeměříme. Tím zjistíme nejen tvar, nýbrž i její kvalitu. Žádný jiný přístroj neumožňuje tak jednoduše a rychle zobrazit geometrii.

Výhoda pro Vás, jako zákazníka: Rychle a cenově výhodně obdržíte důležité informace o vašem obráběném nástroji. Je možné získat i další informace o pozdějším chování při používání. Často je nejasné, proč při stejném úhlu vznikají na nástroji velké rozdíly v době životnosti, tvorbě špon, povrchové kvalitě a chování při použití.

Toto je často výsledkem tvaru a kvality mikrkořezu. Pouze, když budete pro svou výrobu používat způsobilé a spolehlivě vytvořené řezné hrany, můžete optimalizovat svůj zisk.
TAŽNÉ BROUŠENÍ
Jednou z metod oprav řezných hran je tažné broušení.

Používáme k tomu zařízení firmy Otec. Při tomto způsobu se frézy uhladí v abrazivním omílacím médiu, při přesně definovaném pohybu a předem dané době, na řeznou geometrii.

Při výrobě tvrdých fréz je tento postup absolutní nutností. Oproti tomu u vrtacích nástrojů má tento postup určité nevýhody. Proto zde používáme kotoučové kartáče s diamantem přímo na nástrojové brusce.